Postani sponzor

Istraživanja pokazuju da je 50% potrošača spremno dati više novca za robu i usluge od firmi koje ne posluju isključivo
transakcijski, nego prenose misiju. (Nielsen, 2013.)
KORIST ZA SPONZORE
 • Direktan marketing – pozicioniranje kao podrška za konkretna poslovna rešenja malim preduzetnicima
 • Novi potencijalni klijenti
KORIST ZA PREZENTERE
 • Promocija sebe i sopstvenog biznisa
 • Potencijalni novi klijenti za sopstveni biznis
 • Osećaj zadovoljstva u delenju svog iskustva
KORIST ZA GOSTE
 • Nova poznanstva i poslovni kontakti
 • Sklapanje poslova
 • Motivacija
 • Delenje informacija i znanja
 • Razmena iskustava
 • Mogućnost dobivanja vrednih poklona sponzora

POJEDINAČNI
EVENT
(150-250€) + PDV
uključuje:

 • Sponzorisanje jednog eventa
 • 2 ulaznice na event
 • Dodela jednog poklona gostu u publici uz izvlačenje dobitnika pred publikom i mogućnost ličnog kratkog predstavljanja proizvoda/usluge prema smernicama Business Caféa (1 do 2 minute) – jednom
 • Roll - up na eventu (sporedno mesto)
 • Baza polaznika s tog eventa – svi za kontakt relevantni podaci o malim preduzetnicima kao i prezenterima (ime firme, web, ime i prezime, mail i mob kontakt osobe)
 • Spominjanje uz najavu na webu
 • Spominjanje uz izveštaje na webu
 • Uvid u komunikaciju s medijima sa tog eventa
 • Podela promotivnih materijala gostima
 • Promocija i prodaja proizvoda i usluga na eventu – štand
 • Sponzorstvo u proizvodima

BASIC
PAKET
1000€ + PDV
uključuje:

 • Sponzorisanje 6 evenata
 • 8 ulaznica za event
 • Dodela jednog poklona gostu u publici uz izvlačenje dobitnika pred publikom i mogućnost ličnog kratkog predstavljanja proizvoda/usluge prema smernicama Business Caféa (1 do 2 minute) – jednom
 • Roll - up na eventu (sporedno mesto)
 • Baza kontakata sa 6 evenata – svi za kontakt relevantni podaci o malim preduzetnicima kao i prezenterima (ime firme, web, ime i prezime, mail i mob kontakt osobe)
 • Spominjanje uz najavu na webu
 • Spominjanje uz izveštaje na webu
 • Uvid u komunikaciju s medijima sa svih 6 evenata
 • Podela promotivnih materijala gostima
 • Promocija i prodaja proizvoda/usluga na svih 6 evenata - štand
 • Sponzorstvo u proizvodima
 • Logo na webu
 • Podela promotivnih materijala svim gostima u publici (tuđa kesa)

GOLD
PAKET
2500€ + PDV
uključuje:

 

 • Sponzorisanje 6 evenata
 • 20 ulaznica za event
 • Dodela više poklona gostu u publici uz izvlačenje dobitnika pred publikom i mogućnost ličnog kratkog predstavljanja proizvoda/usluge prema smernicama Business Caféa (1 do 2 minute) – jednom
 • Roll - up na eventu (centralno mesto)
 • Baza kontakata sa 6 evenata – svi za kontakt relevantni podaci o malim preduzetnicima kao i prezenterima (ime firme, web, ime i prezime, mail i mob kontakt osobe)
 • Spominjanje uz najavu na webu
 • Spominjanje uz izveštaje na webu
 • Uvid u komunikaciju s medijima sa svih 6 evenata
 • Podela promotivnih materijala gostima
 • Promocija i prodaja proizvoda/usluga na svih 6 evenata - štand
 • Sponzorstvo u proizvodima
 • Logo na webu
 • Podela promotivnih materijala svim gostima u publici (vlastita kesa)
 • Usmena zahvala na svakom od 6 evenata
 • Dodela poklona gostima spikerima
 • Savetovanje za pisanje prodajnih pisama i pripremu promocije na Business Café eventu
 • Promocija na Facebooku
 • Individualno savetovanje sa Kristinom Ercegović (1 sat, uživo ili Skype)

PLATINUM
PAKET
5000€ + PDV
uključuje:

 • Sponzorisanje 6 evenata
 • 40 ulaznica za event
 • Dodela više poklona gostu u publici uz izvlačenje dobitnika pred publikom i mogućnost ličnog kratkog predstavljanja proizvoda/usluge prema smernicama Business Caféa (1 do 2 minute) – jednom
 • Podela poklona sudionicima kroz lepljenje kupona ispod stolica (6 puta)
 • Roll - up na eventu (centralno mesto)
 • Baza kontakata sa 6 evenata – svi za kontakt relevantni podaci o malim preduzetnicima kao i prezenterima (ime firme, web, ime i prezime, mail i mob kontakt osobe)
 • Spominjanje uz najavu na webu
 • Spominjanje uz izveštaje na webu
 • Uvid u komunikaciju s medijima sa svih 6 evenata
 • Podela promotivnih materijala gostima
 • Promocija i prodaja proizvoda/usluga na svih 6 evenata - štand
 • Sponzorstvo u proizvodima
 • Logo na webu
 • Podela promotivnih materijala svim gostima u publici (vlastita kesa)
 • Usmena zahvala na svakom od 6 evenata
 • Dodela poklona gostima spikerima
 • Savetovanje za pisanje prodajnih pisama i pripremu promocije na Business Café eventu
 • Promocija na Facebooku
 • Individualno savetovanje sa Kristinom Ercegović (1 sat, uživo ili Skype)
 • Business Café webshop – promocija i prodaja, uz 15 do 25% provizije
 • Prezentacija kroz gostovanje – uklapanje u temu
 • Promocija na blogu
 • 30-osatni edukacijski program Bildanje biznisa za jednu osobu (uživo ili Skype)

NAPOMENE:

Sve cene su bez PDV-a.

Paketi Basic, Gold i Premium odnose se na 6 evenata u pojedinom gradu.

Moguće je dogovoriti sponzorstvo za pojedini grad, zemlju ili sve zemlje u kojima Business  Café posluje, za jedan event, određeni broj evenata, sve evente u nekom gradu, sve evente u pojedinoj zemlji, sve evente u svim zemljama u godinu dana.